O inteligencii a ľuďoch

Inteligencia sa podľa výskumov nespája iba s logickým myslením, ale aj s emóciami, empatiou či sociálnym cítením. O nej, ako aj o organizácii Mensa združujúcej ľudí s nadpriemerným IQ, sme sa rozprávali s Hanou Dojčanovou z Mensy Slovensko. Čo je inteligencia? Inteligencia je oveľa širší… pokračuj

Nový test IQ

Schopnosť logicky rozmýšľať a riešiť problémy v nových situáciách, ktoré nie sú ovplyvnené už existujúcimi vedomosťami, psychológovia označujú pojmom fluidná inteligencia. Kryštalizovaná inteligencia označuje schopnosť využiť niečie získané vedomosti a skúsenosti. Prirodzene, že len veľmi málo problémov sa dá vyriešiť bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí, preto… pokračuj