Nový test IQ

Ilustračné foto Pixabay

Schopnosť logicky rozmýšľať a riešiť problémy v nových situáciách, ktoré nie sú ovplyvnené už existujúcimi vedomosťami, psychológovia označujú pojmom fluidná inteligencia. Kryštalizovaná inteligencia označuje schopnosť využiť niečie získané vedomosti a skúsenosti. Prirodzene, že len veľmi málo problémov sa dá vyriešiť bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí, preto 20-roční majú tendenciu byť lepší v oblasti fluidnej inteligencie ako 5-ročné deti. Vo všeobecnosti sa kryštalizovaná inteligencia zlepšuje učením, zatiaľ čo fluidná inteligencia sa považuje za vrodenú a nemôže ju ovplyvniť vzdelávanie alebo výcvik. Známe IQ testy hodnotia fluidnú aj kryštalizovanú inteligenciu, ale túto metódu prideľovania bodov psychológovia ostro kritizujú. Mnohí tvrdia, že bodové hodnotenie niečoho takého zložitého, ako je inteligencia, nie je dobré. Psychológovia z Kalifornskej univerzity v Riverside a Irvine vyvinuli nový 10-minútový test s názvom University of California Matrix Reasoning Task (UCMRT), o ktorom tvrdia, že je vynikajúcim hodnotením práve fluidnej inteligencie. Test meria schopnosť riešiť abstraktné problémy. Vedci otestovali 713 študentov pomocou 23 otázok a výsledky sú v korelácii s matematickými vysokoškolskými testami. Zostavovatelia testu sprístupnia test ostatným akademikom, ktorí ho môžu použiť na výskumné účely, ale neplánujú ho poskytnúť verejnosti.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre