Najhustejšie miesto

Hustota zaľudnenia mesta udáva priemerný počet obyvateľov na štvorcový kilometer. Bratislava má hustotu 1 300, New York 11 000 obyvateľov na km2. Kaulunské opevnené mesto uprostred mesta Hongkong v Číne malo pri rozlohe približne 220 × 120 metrov hustotu až 1 890 000 obyvateľov na… pokračuj