Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika je pôvodný zábavno-vzdelávací program určený pre žiakov oboch stupňov základných škôl. Niektorí žiaci si myslia, že fyzika je len o vzorcoch, výpočtoch a slovných úlohách. Počas Kúzelnej fyziky však diváci nevidia jediný vzorec. Samozrejme, trošku teórie nezaškodí, ale len do tej miery, koľko… pokračuj