Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika je pôvodný zábavno-vzdelávací program určený pre žiakov oboch stupňov základných škôl. Niektorí žiaci si myslia, že fyzika je len o vzorcoch, výpočtoch a slovných úlohách. Počas Kúzelnej fyziky však diváci nevidia jediný vzorec. Samozrejme, trošku teórie nezaškodí, ale len do tej miery, koľko je potrebné. Počas programu chcú sami žiaci vedieť, čo je gyroskop, ako fungovali prvé fontány, ako môžeme využiť magnety inde ako na chladničke, koľko váži vlak, ako sa miešajú farby a podobne. Žiaci prvého stupňa považujú Kúzelnú fyziku za vystúpenie kúzelníka. No počas predstavenia zistia, že sa iba využívajú deje, s ktorými sa stretávajú od detstva a niektoré z týchto dejov sú skutočne kúzelné. Deti v prvom a druhom ročníku ZŠ už bežne ovládajú a používajú množstvo fyzikálnych pojmov.

Foto Kúzelná fyzika

Vo štvrtom a piatom ročníku sa dá Kúzelná fyzika chápať ako príprava na prírodné vedy, aby sa žiaci na fyziku tešili a na druhom stupni sa jej nebáli. Na vystúpení žiaci zistia, že fyziku môžu nájsť skutočne na každom kroku, že Archimedov zákon neplatí len pre vodu, ale aj pre vzduch alebo piesok či zeminu. Pochopia premenu energie alebo zistia, akú silu má nič. Dokonca neuvidia ani neviditeľnú fľašu, dozvedia sa, čo odhalil Galileo Galilei a prečo sa veľké cisterny v zákrutách neprevrátia. Kúzelná fyzika nie je viazaná na učebné osnovy. Sú v nej použité experimenty, s ktorými sa na ZŠ a SŠ žiaci vôbec nemusia stretnúť, no sú vhodné na popularizáciu fyziky a motiváciu učiť sa ju. Niekedy sa človek s prezentovanými dejmi stretáva od detstva a ani netuší, že aj v tom prípade ide o jednoduché fyzikálne deje. Ako povedal zakladateľ Kúzelnej fyziky Michal Figura: Viem, že pre fyziku nenadchnem všetkých žiakov, ale ak sa mi to podarí aspoň u niekoľkých, budem vedieť, že táto misia má úspech. Viac informácií nájdete na www.kuzelnafyzika.sk.

Komentáre