Astronomické kalendárium (január)

Zem na svojej obežnej dráhe okolo Slnka dosiahne 2. januára o 15:00 h najbližší bod – vzdialenosť 147 092 110 km. Na porovnanie: najďalej od Slnka bude Zem 6. júla, a to 152 100 640 km. Uvedené napovedá, že za naše ročné obdobia nezodpovedá vzdialenosť… pokračuj

Astronomické kalendárium január

Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe, čo znamená, že počas svojho obehu okolo Slnka nastáva okamih, keď je k Slnku najbližšie – ten nastáva práve v januári – a keď je od Slnka najďalej. Tieto dva body odborne voláme perihélium a afélium. Na začiatku… pokračuj