Tri druhy lekna

Keď európski botanici v 19. storočí narazili na lekná s listami väčšími ako pingpongový stôl, najprv si mysleli, že tieto juhoamerické rastliny predstavujú iba jeden druh. Čoskoro si uvedomili, že rod Victoria, pomenovaný podľa britskej panovníčky, tvoria dva druhy, V. amazonica a V. cruziana. Ukázalo… pokračuj