Výťahy do svahu

Vyšliapať si svoj kopec znie ako hrdé motto ozajstných lyžiarov. Na menších svahoch je to, samozrejme, možné. No na mnohých súčasných zjazdovkách by to bolo veľmi nepraktické, až nemožné. Bez vlekov by sa lyžovanie nestalo masovou zábavou. Vleky a lanovky pomáhajú lyžiarom prekonávať prevýšenia stoviek… pokračuj

Dosky v pohybe

Lyžovanie je kĺzanie sa z kopca vďaka treniu, ktorého výsledkom je menej trenia. Vďaka jednoduchému využitiu gravitácie, snehu a dosiek pripnutých k nohám môžu byť zimy zábavné a súťaživé pre milióny ľudí. Pohyb na lyžiach bol pre ľudí žijúcich v severných oblastiach po tisícročia životnou… pokračuj

Čo sa skrýva pod snehom?

Lyžiarsky priemysel možno zaradiť medzi odvetvia turizmu závislé od ideálnych poveternostných podmienok. Z toho vyplýva, že jeho fungovanie je úzko späté so zmenou klímy. Už v priebehu minulého storočia začalo dochádzať k úbytku prírodného snehu. Príjmy lyžiarskeho priemyslu sa znižovali a ako riešenie sa ukázal… pokračuj

Ski znamená drevo

Lyžovanie nevzniklo ako kratochvíľa. Pravekým lovcom nešlo o využitie voľného času, ale o holé prežitie. K nám sa táto zimná aktivita dostala až relatívne nedávno, a to skôr vo svojej rekreačnej podobe. O to obľúbenejšou sa však stala. Lyžovanie sa objavilo pred 6 000 rokmi… pokračuj