Čistička civilizácie

Civilizácia nie je hygienicky sterilný podnik. Ľudia vo veľkej koncentrácii, napríklad v mestách, vytvoria nesmierne množstvo odpadu, ktorý nie je iba obťažujúci, ale neraz aj smrteľne škodlivý. Trvalo dlho, kým si ľudia uvedomili, že ponechávanie splaškov a vody použitej na umývanie či varenie v otvorených… pokračuj

Rozklad večných chemikálií

Perfluórované a polyfluórované látky (PFAS), ktoré sa nachádzajú v nepriľnavých panviciach, vodoodpudivých tkaninách a obaloch potravín, majú veľmi silnú väzbu medzi atómami uhlíka a fluóru. Vďaka tomu sa nerozkladajú a hovorí sa im aj večné chemikálie. Väčšina spôsobov degradácie PFAS si vyžaduje intenzívny tlak –… pokračuj