Nádej pre paraplegikov

Nová metóda liečby kombinuje fyzioterapiu a elektrickú stimuláciu poškodenej miechy. Bez nároku na odbornú medicínsku presnosť možno povedať, že paraplegikmi nazývame ľudí, ktorí sú paralyzovaní (ochrnutí) od pása nadol. Prakticky to znamená to, že ľudia postihnutí paraplégiou nevedia – či skôr nemôžu – ovládať svoje… pokračuj