Čomu veríme?

Na základe analýzy dát získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorý sa realizoval v novembri a decembri 2023, je možné v slovenskej online populácii identifikovať šesť odlišných skupín podľa vzťahu ku konšpiračným príbehom. Projekt Pandemické pravdy realizovaný Sociologickým ústavom SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných… pokračuj