Núdzové prístrešie

Hory neponúkajú iba výstupy na vrcholy a radovánky v luxusných zariadeniach pod nimi. Existuje aj tradícia putovania krajinou so zastávkami na významných bodoch. Diaľková turistika bez možnosti bezpečne prespať v horách by však bola komplikovaná a pre mnohých nemožná. Turistické úkryty, útulne či prístrešky v… pokračuj

Originálne prístrešky

Modulárny konštrukčný systém umožňuje jednoduché spájanie základných prvkov do celku s veľkým vnútorným priestorom, ktorý môže slúžiť ako škola či nemocnica. V ostatných rokoch sa takmer na celom svete zvyšuje frekvencia výskytu slov označujúcich ľudí bez domova či trvalého príbytku, teda pojmy ako bezdomovec, utečenec… pokračuj