Múzeum života na Marse

Povrch Marsu sa neobnovuje v dôsledku tektoniky ako na Zemi. Vďaka tomu sa na ňom zachovali obrovské oblasti s fosílnymi riekami a jazerami starými miliardy rokov. Už od roku 2012 rover NASA Curiosity zisťuje prítomnosť jednoduchých organických molekúl, ktoré môžu vznikať geologickými aj biologickými procesmi.… pokračuj