Jubilant rozhlas 2

V predošlej časti nášho seriálu sme sa oboznámili s niektorými najstaršími princípmi šírenia informácií na väčšie vzdialenosti. To, čo sme spomenuli doteraz, malo podstatný význam pre vznik rozhlasu, nebol to však ešte rozhlas, aký poznáme dnes. Doteraz popisované princípy prenosu informácií pomocou elektromagnetických vĺn boli vlastne bezdrôtovým… pokračuj

Rádiá bez batérií

Rádioamatérstvo sa začalo rozvíjať v druhej dekáde 20. storočia. Najjednoduchšie rozhlasové prijímače sa nazývajú kryštálky. V začiatkoch rozvoja rozhlasu boli rozhlasové prijímače veľmi drahé. Zruční obdivovatelia novej techniky si ich preto často vyrábali sami. Ale aj samotné súčiastky na tzv. lampové (elektrónkové) prijímače boli pridrahé. Mnohonásobne lacnejšie… pokračuj

Jubilant rozhlas

Keď zapíname rádioprijímač, neuvedomujeme si, čo všetko predchádzalo tomu, aby sme sa mohli takmer okamžite dozvedieť, čo sa deje ďaleko od nás. Deväťdesiate výročie vysielania rozhlasu na Slovensku je príležitosťou na to, aby sme si pripomenuli najvýznamnejšie míľniky vývoja rozhlasu.  Pre rozvoj ľudstva má nesmierny… pokračuj