Nový test IQ

Schopnosť logicky rozmýšľať a riešiť problémy v nových situáciách, ktoré nie sú ovplyvnené už existujúcimi vedomosťami, psychológovia označujú pojmom fluidná inteligencia. Kryštalizovaná inteligencia označuje schopnosť využiť niečie získané vedomosti a skúsenosti. Prirodzene, že len veľmi málo problémov sa dá vyriešiť bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí, preto… pokračuj