Prenosná wi-fi sieť

Ak prieskumný rover počas misie na cudzej planéte natrvalo stratí komunikáciu, zvyčajne sa stratia všetky informácie, ktoré nazbieral. Aby sa tomu predišlo, vedci navrhujú použiť systém viacerých roverov, v ktorom sa menší rover pripája na väčší materský rover. Menší rover by sa potom vydal do… pokračuj

Uzly, vlákna a algoritmy

Internet, jeho služby a možnosti používa už takmer každý. Na exaktnej úrovni túto globálnu informačnú sieť skúma veda o sieťach (Network Science). Ako interdisciplinárny vedný odbor sa začala rozvíjať najmä od začiatku 21. storočia. Veda o sieťach je interdisciplinárny vedný odbor využívajúci najmä metódy štatistickej fyziky,… pokračuj