Pomôcky pre život

Orientácia v digitálnom i fyzickom prostredí bez zraku je vďaka rozmachu podporných technológií čoraz jednoduchšia a informácie sa stávajú dostupnejšími. Hoci je v súčasnosti mnoho podporných technológií zameraných na sprostredkúvanie informácií auditívnou formou, ako koordinátor Slovenskej autority pre Braillovo písmo nedám dopustiť na hmat. Aj… pokračuj

Vo svete (ne)vidiacich

Tento článok nemá za cieľ zmapovať všetky oblasti života nevidiaceho človeka a už vôbec nie poskytnúť návod na život bez zraku. Sám sa však na svet nepozerám, preto môžem hovoriť o vlastných skúsenostiach a ukázať, že sa to dá a že to nemusí byť vždy… pokračuj