Nabíjanie za pochodu

Pravdepodobne každý používateľ mobilných elektronických zariadení zažil, že sa mu jeho elektronická hračka vybila v tú najnevhodnejšiu chvíľu. Pokiaľ sa to stane v interiéri, vždy sa podarí nájsť sieťovú zásuvku na pripojenie a sfunkčnenie zariadenie. Keď sme dlhšie bez možnosti pripojiť sa na štandardnú sieť,… pokračuj