Starnutie a staroba

Slovenský jazyk nabáda na spájanie termínu starnutie exkluzívne so starobou, čiže konkrétnou skupinou ľudí, ktorých označujeme za starých. Viaceré antropologické výskumy najmä mimoeurópskych spoločností naznačujú, že nie všade je obdobie staroby vnímané ako samostatné obdobie života, ale je spojené v jednom celku s dospelosťou. V… pokračuj

Prečo vlasy šedivejú

Kmeňové bunky podieľajúce sa na tvorbe pigmentu, ktorý dodáva vlasom farbu, sa správajú inak ako iné kmeňové bunky. Namiesto toho, aby zostali na mieste, melanocytové kmeňové bunky cestujú hore a dole vlasovými folikulmi, pričom oscilujú medzi dvoma stupňami zrelosti. Vlasy zbelejú vtedy, keď prestanú putovať. Kmeňové… pokračuj

Pozitívne starnutie

Aj keď sa starnutie najčastejšie spája s vysokým vekom, čo je na prvý pohľad logické, týka sa nás všetkých už od momentu počatia. Pravdou však je, že viaceré problémy súvisiace so starnutím sa zvyknú objavovať najmä vo vyššom veku. Mnohí ľudia si až vtedy uvedomia,… pokračuj