Čingischánov hlavný tábor

Čingischán, ktorý žil približne v rokoch 1162 až 1227, bol zjednotiteľ mongolských kmeňov, prvý Veľký chán Mongolov a jeden z najslávnejších vojvodcov a dobyvateľov na svete. Poloha jeho veliteľského stanovišťa, odkiaľ uskutočňoval invázie, bola predmetom zdĺhavej diskusie medzi historikmi a archeológmi. Podľa nového výskumu bádateľov… pokračuj