Bezpečné prístavy

Letiská nás väčšinou nenechávajú chladnými. Nasadnúť do lietajúcej plechovky a vzniesť sa do desaťkilometrovej výšky nie je maličkosť. Či sa však chvejeme od strachu alebo od radosti, očakávame, že letisko nám predvedie technológie, ktoré nás udržia v bezpečí. Sotva môže byť náhoda, že v žiadnom… pokračuj

Cesty vedú všade

Na tomto svete neexistuje priama cesta, len obrovský labyrint križovatiek, napísal básnik Federico García Lorca. Odhliadnuc od metaforických významov, tieto slová sú pravdivé aj takmer doslovne. Všetky cesty už dávno nevedú do Ríma. Vďaka križovatkám vedú všade. Celá Zem je obalená sieťou, ktorej vlákna tvoria… pokračuj

Vôľa tvoriť

Chrámy a kostoly patria k špecifickému druhu stavieb. Ich účel býva vždy presne definovaný potrebami náboženského rituálu. Ich podoba sa však v dejinách vyvíjala práve tak ako podoba celej architektúry. Pri plánovaní sakrálnych stavieb sa predpokladá ich trvácnosť a zároveň nemennosť rituálov, ktoré si budú… pokračuj

Čistička civilizácie

Civilizácia nie je hygienicky sterilný podnik. Ľudia vo veľkej koncentrácii, napríklad v mestách, vytvoria nesmierne množstvo odpadu, ktorý nie je iba obťažujúci, ale neraz aj smrteľne škodlivý. Trvalo dlho, kým si ľudia uvedomili, že ponechávanie splaškov a vody použitej na umývanie či varenie v otvorených… pokračuj

Neotrasiteľné domy

Seizmické stanice zaznamenávajú každoročne na svete niekoľko stotisíc zemetrasení. Veľká väčšina patrí k neškodným. Stovky z nich sú však dosť silné na to, aby boli citeľné, a približne dve desiatky sa radia medzi veľké. Je nemožné, aby sa človek zemetraseniam celkom vyhol. V súčasnosti vieme… pokračuj

Núdzové prístrešie

Hory neponúkajú iba výstupy na vrcholy a radovánky v luxusných zariadeniach pod nimi. Existuje aj tradícia putovania krajinou so zastávkami na významných bodoch. Diaľková turistika bez možnosti bezpečne prespať v horách by však bola komplikovaná a pre mnohých nemožná. Turistické úkryty, útulne či prístrešky v… pokračuj

Recyklácia stavieb

Jednoducho povedané, demolácia je opak stavania. Na rozdiel od erózie časom či náhlych živelných pohrôm je stavebná demolácia cieľavedomé a riadené vymazanie už raz postavenej konštrukcie z povrchu zeme. Jednoduchšie sa to povie, ako vykoná. Fascinácia, ktorú v ľuďoch vzbudzuje pohľad na implodujúcu budovu či… pokračuj

Miesta spánku

Melanchólia chodníkov, okolo ktorých je po celý rok tak trochu jeseň, nehybnosť kamenných postáv opierajúcich sa o náhrobky, strašidelné príbehy… tieto pocity sú v skutočnosti celkom moderné. Rovnako ako drvivá väčšina cintorínov okolo nás. Hoci cintoríny pred našimi zrakmi vyvolávajú minulosť, nepatria jej. Vždy to… pokračuj

Čas pre každého

Hodinové veže začínali ako praktická pomôcka v období, keď bolo pre bežných ľudí takmer nemožné orientovať sa v čase. Postupne sa z nich stali ikonické stavby, ktoré reprezentujú kultúru a vyspelosť príslušných miest či regiónov. Iba pred niekoľkými generáciami boli moderné náramkové hodinky horúcou novinkou… pokračuj

Zločin a trest

Spoločnosť nedefinujú iba jej predstavy o dobre. Dôležité je aj to, ako si ľudia predstavujú povahu zla a jeho potrestanie. Väzenia preto vypovedajú o vývoji spoločnosti práve tak dobre ako napríklad svätostánky. Od podzemných kobiek, z ktorých väčšina trestancov nevyviazla živá, až po moderné zariadenia, ktoré… pokračuj