Telemedicína pre zdravie

Svetová zdravotnícka organizácia definuje telemedicínu ako súhrnné označenie pre zdravotnícke aktivity, služby a systémy prevádzkované na diaľku prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. V posledných desaťročiach svet zaznamenal úžasný technologický pokrok. V 70. rokoch 20. storočia sme prostredníctvom čiastočnej automatizácie zažili v poradí tretiu priemyselnú revolúciu.… pokračuj

Z Antarktídy do vesmíru

Keďže sa vedci pripravujú na ďalšiu fázu skúmania pobytu človeka vo vesmíre, Európska vesmírna agentúra (ESA) začala spoluprácu s Argentínou na testovaní telemedicínskeho zariadenia Tempus Pro v drsných podmienkach Antarktídy. Koncom roku 2019 pripravili členovia tímu ESA z oblasti kozmického lekárstva v astronomickom centre v… pokračuj