Dlhá cesta myši

Počítačová myš, ktorá sa v súčasnosti považuje za úplne prirodzenú súčasť počítačov, nebola samozrejmosťou vždy. Jej začiatky boli také kostrbaté a nešikovné, že sa tento vynález takmer nemusel medzi používateľmi ujať. Existenciu počítačovej myši predznamenal tzv. trackball, malá guľôčka určená na sledovanie pozície lietadiel na… pokračuj