Vedecká brána

V areáli CERN-u v Ženeve položili 21. júna základný kameň pre stavbu Science Gateway (Vedecká brána). Budova, ktorej otvorenie je naplánované na rok 2023, bude vzdelávacím a osvetovým zariadením a má sa stať novou miestnou dominantou. Vnútri bude inšpirovaná technickými budovami a podzemnými tunelmi CERN-u.… pokračuj

Základný kameň Vedeckej brány CERN-u

CERN nedávno usporiadal slávnosť položenia základného kameňa pre Science Gateway (Vedecká brána), čo je nový vlajkový projekt laboratória v oblasti vzdelávania a popularizácie vedy. Pri úspešnom začiatku výstavby bola prítomná Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka CERN-u, John Elkann, predseda Stellantis a FCA Foundation, ktorý je hlavným… pokračuj