Cyklus fiktívnej vedy

Vedecké poznanie je hlboké. Roky študujete, diskutujete, prežúvate myšlienky. Spravíte sofistikovaný experiment a postupne, jedno po druhom, overujete všetky možné vysvetlenia javu. Napíšete článok, v ktorom má každá veta svoje miesto, vážite každé jedno slovo a všetky tvrdenia viete obhájiť. Niektoré vedecké texty patria k… pokračuj