Originálne prístrešky

Modulárny konštrukčný systém umožňuje jednoduché spájanie základných prvkov do celku s veľkým vnútorným priestorom, ktorý môže slúžiť ako škola či nemocnica. V ostatných rokoch sa takmer na celom svete zvyšuje frekvencia výskytu slov označujúcich ľudí bez domova či trvalého príbytku, teda pojmy ako bezdomovec, utečenec… pokračuj