Znečistené morské priekopy

Hlbokomorské priekopy, najodľahlejšie miesta na svete, sú plné špiny. Koncentrácie toxických priemyselných chemikálií v nich dosahujú 50-krát vyššiu úroveň, než aká sa nachádza v tých najviac znečistených čínskych riekach. Tento objav naplno poukázal na trvácnosť znečistenia a vyvrátil tak domnienku, že tieto hlboké ekosystémy sú pred výčinmi človeka v bezpečí. Ukázalo sa, že povrchové a hlbokomorské vody sú navzájom úzko prepojené. K tomuto záveru došiel tím škótskych vedcov, vedených Alanom Jamiesonom z Aberdeenskej univerzity, pri skúmaní dvoch najhlbších priekop na svete – Mariánskej priekopy na západe Tichého oceánu, hlbokej takmer 11 kilometrov, a Kermadeckej priekopy, nachádzajúcej sa na severovýchod od Nového Zélandu, hlbokej viac ako 9 kilometrov. Expedície zozbierali vzorky z týchto priekop v roku 2014, keď diaľkovo ovládaná ponorka do pascí pochytala malé kôrovce, obývajúce tieto exotické miesta. Analýza malých morských kôrovcov ukázala vysokú úroveň kontaminácie polychlórovanými bifenylmi (PCB) aj polybrómovanými difenylétermi (PBDE). Ide o chemikálie, ktoré sa využívajú v priemysle ako pesticídy. Boli prítomné v každej vzorke, každého druhu a v rôznych hĺbkach v oboch priekopách.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

JK
ilustrácia Marcela Pekarčíková