Zo života vtáčkarov

SNM-Prírodovedné múzeum pozýva 5. mája 2016 o 17.00 na prednášku  Zo života vtáčkarov.

 

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave  Fascinujúci svet pavúkov a škorpiónov.

Chovateľ pavúkov vtáčkarov Slavomír Blažek návštevníkom priblíži zaujímavosti zo sveta týchto pozoruhodných živočíchov. Súčasťou podujatia je aj návšteva výstavy, ktorou záujemcov prevedie spolu s RNDr. Vladimírom Jánskym, vedúcim zoologického oddelenia SNM-dého iste zaujme ukážka postupného rastu pavúkov a škorpiónov, demonštrovaná na tzv. exúviách (zvlekoch), ktoré sú v zbierkach múzea.

Miesto prednášky: Objavovňa SNM-PM Vajanského nábr. 2, Bratislava

 

Vstup voľný