Neviditeľný displej

Profesor Ali Javey (vľavo) so svojím tímom, foto UC Berkeley

Tím vedcov z Kalifornskej univerzity v Berkeley pod vedením profesora elektrotechniky a počítačových vied Aliho Javeyho vytvoril zariadenie vyžarujúce svetlo, ktoré má hrúbku iba niekoľko milimetrov a vo vypnutom stave je úplne priehľadné. Materiál vyžarujúci svetlo je polovodičová monovrstva s hrúbkou len troch atómov. Takéto zariadenie je vážny krok k neviditeľným displejom. Bežné LED diódy pozostávajú z polovodičového materiálu a svetlo vyžarujú vďaka elektroluminiscencii vyvolanej stretom kladného a záporného elektrického náboja. Na vytvorenie týchto nábojov treba polovodič pripojiť k dvom kontaktom – na anódu a katódu. To je však v prípade jednovrstvových polovodičov veľmi náročné. Vedci prekonali tieto prekážky pri využívaní technológie LED na monovrstvových polovodičoch, čo umožňuje, aby sa takéto zariadenie stenčilo na hrúbku ľudského vlasu. Navrhli totiž riešenie, ktoré si vyžaduje pripojenie iba na jeden kontakt. Polovodičovú monovrstvu položili na izolátor. Jednu z elektród umiestnili pod izolátor, druhú priamo na polovodičovú vrstvu. Pri napájaní striedavým prúdom sa v okamihu zmeny polarity z kladnej na zápornú a naopak nachádzajú v polovodiči kladné aj záporné náboje, ktoré generujú svetlo podobne ako v bežnej LED dióde. Vedci však majú pred sebou ešte veľa práce. Efektívnosť ich konceptu sa totiž odhaduje na 1 %, pričom komerčné LED diódy majú účinnosť asi 25 – 30 %.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre