Skúšajú to cez vesmír

Herschelov teleskop, foto ESA

Európska vesmírna agentúra každoročne otvára možnosť prihlásiť sa do programu Young Graduate Trainees, ktorý absolventom a študentom posledných ročníkov magisterského alebo inžinierskeho štúdia ponúka jednoročné stáže v niektorej zo svojich pobočiek.

Program Young Graduate Trainees (YGT) je výbornou príležitosťou na naštartovanie kariéry vo vesmírnom priemysle a výskume. Vzhľadom na to, že Slovensko je štátom, ktorý spolupracuje s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), sú tieto pozície prístupné aj pre talentovaných slovenských študentov. Cieľovou skupinou sú hlavne študenti leteckého, mechanického, materiálového a elektrotechnického inžinierstva, informatiky a fyziky. Program YGT však ponúka pozície vhodné aj pre absolventov rôznych neinžinierskych odborov. Úspešní záujemcovia dostanú možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v prostredí špičkovej medzinárodnej vesmírnej organizácie napríklad v pobočkách ESTEC v Holandsku, ESAC v Španielsku či ESOC v Nemecku. O skúsenostiach s programom YGT, o výberovom procese, podmienkach a plánoch sme sa porozprávali s Matejom Poliačekom, absolventom ESA YGT v akademickom roku 2017/2018.

Kedy ste sa dozvedeli o tomto programe?
O programe som sa dozvedel počas inžinierskeho štúdia, keď som začal riešiť, kam ďalej po škole. Vedel som, že sa chcem venovať vesmíru, tak som začal hľadať možnosti. Samozrejme, k agentúram som sa dostal ako k prvým, keďže sa venujú veľkému množstvu projektov a aktivít. Po tom, ako som preskúmal podmienky a ponuky jednotlivých agentúr, vybral som si program YGT v ESA.

Slováci v programe YGT, foto Mattias Malk, archív M. P.

Čo vás na tomto programe zaujalo, prečo ste sa doň rozhodli prihlásiť?
Bola to kombinácia viacerých faktorov. V prvom rade sa mi veľmi páčila ponuka práce v ESA. Videl som tu príležitosť získať prehľad o veľkom množstve aktivít vo vesmírnom sektore, prípadne nahliadnuť do zákulisia niektorých projektov. Potom to bola najmä prestíž programu a jeho dôležitosť pre môj kariérny rast. V neposlednom rade som tiež bral do úvahy pragmatické záležitosti. Napríklad to, že program je presne nastavený pre čerstvých absolventov druhého stupňa VŠ a že v ňom môžem začať priamo po ukončení štúdia.

Aké podmienky ste museli splniť, aby ste sa mohli zúčastniť na výberovom procese?
Pre YGT program treba mať ukončené inžinierske alebo magisterské štúdium, resp. byť v jeho poslednom ročníku. Samozrejme, treba mať vedomosti a ideálne aj praktické skúsenosti na pozíciu, ktorú si kandidát v rámci agentúry vybral a na ktorú sa hlási. Štandardne proces prebieha najprv prvotným výberom zo všetkých kandidátov na základe životopisu a motivačného listu. V druhej fáze potom vybraní kandidáti absolvujú videopohovor, väčšinou automatizovaný. Počas tohto pohovoru sa kandidáta pýtajú, ako rozumie projektu, na ktorý sa hlási, a čím môže k projektu prispieť. V záverečnej fáze je niekoľko vybraných uchádzačov pozvaných do ESA, kde absolvujú záverečný osobný pohovor. Okrem vlastných skúseností a vedomostí tu treba vedieť niečo aj o aktivitách ESA. Tiež sa uchádzačov často pýtajú na plány po stáži a ako chcú využiť skúsenosti získané v tomto programe.

Ako dlho trvala stáž?
Stáž trvala presne jeden rok. V závislosti od požiadaviek projektu sa dá predĺžiť, maximálne o ďalších 12 mesiacov. Nie je to však štandardná stáž ako v iných firmách, kde stážistom firmy na záver ponúknu trvalú zmluvu. ESA zväčša hľadá ľudí s 5- až 10-ročnými skúsenosťami, preto štandardný proces po ukončení programu je ísť pracovať do vesmírneho priemyslu, napríklad do niektorej z vesmírnych firiem, ako sú Airbus, OHB, Thales Alenia Space alebo do iných soločností. V Európe je ich na výber dosť. Niektorí stážisti pokračujú doktorandským štúdiom.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Pripravil Peter Wachter

Komentáre