Súťaž

V tejto rubrike (Živá veda) máte možnosť súťažiť o knihu Randalla Munroa Čo keby? z vydavateľstva Ikar. Stačí, keď nám pošlete odpoveď na otázku:

Gravitačná sila je jednou zo štyroch základných síl, ktoré pôsobia v prírode. Ktoré sú ďalšie tri? 

Vaše odpovede čakáme do 30. septembra 2018 na adrese: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného výhercu.

Komentáre