Súťaž

Ak nám do 30. apríla 2024 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Koľko milimetrov rašeliny pribudne na rašelinisku za rok?

zaradíme vás do žrebovania o leporelo Keď sa povie rašelinisko od Daphne – IAE.
Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4.