Súťaž

Ak nám do 30. novembra 2018 pošlete správnu odpoveď na otázku:

Kde sa nachádzajú dve najznámejšie mohyly postavené na pamiatku Milana Rastislava Štefánika a kto bol ich architektom? 

zaradíme vás do žrebovania o knihu Jozefa Banáša: Prebijem sa! od vydavateľstva IKAR. Svoje odpovede posielajte na adresu redakcie: odpovednik@quark.sk alebo Quark, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 4.

Komentáre