Žrebovali sme výhercov júnových súťaží

V júni sme sa vás v článku Fyzika romantiky pýtali Ako sa volá okamih, keď je zdanlivá geocentrická ekliptikálna dĺžka Slnka 0°, resp. 180°? Z tých, čo správne odpovedali, že ide o rovnodennosť, sme vyžrebovali Mariku M. z Považskej Bystrice. Získava od nás knihu Randalla Munroea: Čo keby? z vydavateľstva IKAR.

V rubrike Čítanie z novej knihy sme od vás chceli odpoveď na otázku Ktorá oblasť sa od 15. storočia celosvetovo považovala z pohľadu pirátov za strategicky najvýhodnejšiu? Z tých, čo správne odpovedali, že to bola Karibská oblasť, sme vyžrebovali Matúša B. zo Spišského Podhradia a Máriu T. z Košíc. Získavajú knihu Mareka Perzińskeho: Piráti svetových morí od vydavateľstva Perfekt.

Všetkým výhercom gratulujeme.

Komentáre