22. ročník ocenenia Vedec roka SR už čoskoro

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili tento rok 22. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2018.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 13. 5. 2019 v Bratislave.

Ocenenia za rok 2018 sa budú udeľovať v piatich kategóriách:
1. Vedec roka
2. Mladý vedecký pracovník
3. Inovátor roka
4. Technológ roka
5. Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Partnermi podujatia sú spoločnosti SPP a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú VEDANADOSAH.sk, časopis Quark a Parlamentný Kuriér. Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2018 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

 

Komentáre