Ako bude vyzerať svet o desať rokov?

Rok 2030 nie je ďaleký horizont, vieme si predstaviť, že by sme sa ho relatívne mnohí z nás mohli dožiť. Čo si však nevieme celkom jasne predstaviť je, ako bude vyzerať život v tom čase.
Futurológovia, opierajúc sa o vedecké výskumy a sledujúc aktuálny vývoj, ponúkajú množstvo vízií. Veľmi aktívna je v tejto oblasti DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) – agentúra ministerstva obrany USA zodpovedná za výskum a vývoj nových vojenských technológií. Justin Sanchez, neurológ a riaditeľ Úradu biologických technológií DARPA predpokladá, že sa priblíži doba, kedy budeme všetko riadiť svojou mysľou (je presvedčený, že už v roku 2045). Momentálne sa už pracuje na mozgových implantátoch. To by bola zásadná zmena všetkého. A aj poriadne riziková…

Domácnosti „ovládne“ oveľa väčšie množstvo inteligentných prístrojov a zariadení, vrátane robotov, zariadení s internetom vecí a využívajúcich umelú inteligenciu. Zmeny prinesie zdravotníctvo, doprava, poľnohospodárstvo, priemysel, predaj tovaru atd., veď kráčame k technologickej revolúcii Priemysel 4.0.  V podstate ide o inteligentný priemysel, ktorý niektorí označujú aj ako inteligentná fabrika či internet vecí. Ekonómovia tiež priznávajú, že táto priemyselná revolúcia by mohla priniesť medzi ľudí väčšie rozdiely, zvlášť narušením trhu práce. Nik nevie predvídať, aký scenár sa naplní. História naznačuje, že výsledok bude pravdepodobne kompromisom pozitívnych a negatívnych vplyvov, s prevahou tých pozitívnych. Skrátka, kráčame v ústrety dobe, o ktorej sa dá ťažko povedať presne, čo nám prinesie.

Futuristi a škola
Samozrejme, obľúbenou témou je tiež vzdelávanie budúcnosti. Niektoré aktívne školy sa už aj na Slovensku samostatne pustili do prebudovávania svojho obsahu a metód práce, lepšieho využívanie nástrojov a zariadení IKT, zavádzania projektového vyučovania v oveľa väčšej miere. Vízia futuristov však je, aby sa systém vzdelávania pre tretí stupeň časom decentralizoval a na miesto návštevy prednáškových miestností by študenti študovali doma. Futuristi predpokladajú, že by tento trend mohol zasiahnuť aj nižšie ročníky. Veľmi by však narušilo sociálnu interakciu medzi žiakmi, a tým aj celkovú integritu rozvoja detí, ak by sa s učiteľom a spolužiakmi stretávali len prostredníctvom hologramu. Treba preto hľadať optimálne riešenia.

Reálna výzva a čo s ňou
Nové riešenia predstavujú nové výzvy, s ktorými sa chce popasovať v prvom rade ministerstvo školstva, a tak sa pustilo do prípravy programu informatizácie školstva do 2030. V spolupráci s Digitálnou koalíciou a ďalšími partnermi pripravilo Projekt transformácie a vzdelávania a školy pre digitálnu dobu. Ako povedal Branislav Baláž, vedúci sekcie informatiky a správy rezortných dát na ministerstve: „Nevieme, čo bude v roku 2030. Vieme však, že budeme potrebovať vzdelaných, šikovných a flexibilných ľudí. Stratí sa asi 50 – 60 % súčasných povolaní. Preto netreba vzdelávať ľudí na konkrétnu profesiu. Môže sa stať, že kým žiaci skončia nejaký odbor, už nebudú príslušné povolania existovať. Je pravdepodobné, že si už o desať rokov ľudia nebudú hľadať prácu, ale práca si bude hľadať pracovníkov.“

Nový pohľad na starý program
Nový program informatizácie síce zdanlivo nadväzuje na program informatizácie pre rok 2020, ale je úplne iný. Preto boli od začiatku jeho prípravy pozvaní na spoluprácu zástupcovia zamestnávateľov, škôl a univerzít, vzdelávacích inštitúcii, priemyselných združení či mimovládnych organizácii. Je to vzrušujúce poslanie: ideme sa pripraviť na niečo, o čom iba tušíme, že nás čaká. Chceme však nájsť spôsob, ako vzdelávať pracovníkov i širokú verejnosť pre nastupujúcu priemyselnú revolúciu 4.0, aby sme boli subjektom, nie objektom tohto projektu. Andrej Bederka z Digitálnej koalície a garant projektu dopĺňa: Nový projekt informatizácie si dal za cieľ preto zodpovedať na otázku, ako Industry 4.0 a digitálna transformácia ovplyvní potreby vo vzdelávaní do roku 2030. Podľa toho sa začne rozvíjať v širokom meradle nový pohľad na vzdelávanie. Prvé lastovičky takéhoto vzdelávania nového typu už máme na niektorých proaktívnych školách. Náš projekt má byť iba zápalnou iskrou.

Jana Matejičková v spolupráci s Digitálnou koalíciou
Foto: Pixabay

Komentáre