Ako čítame skratku OTP

Foto Pixabay

Aj minulý rok náš život ovplyvňovala pandémia. O jej prieniku do nášho jazyka sme v Quarku písali niekoľkokrát: v príspevku o slove koronavírus, o správnom pomenovaní ochrany pred infekciou rúško či o hovorovom názve mobilných odberových miest momka, vytvorenom z iniciálovej skratky MOM. V tomto príspevku si povieme o čítaní skratky OTP.

So skratkou OTP sa stretáme na mnohých miestach – predovšetkým v oznamoch na dverách obchodov, kaderníctiev a iných služieb, počúvame o nej v rádiách a televíziách. Do praxe sa zaviedla spolu s opatrením, ktoré upravuje režim vstupu do stravovacích zariadení, kaviarní, obchodov a ostatných prevádzok. Týka sa očkovaných osôb (reprezentovaných skratkou O), tých, čo sa preukážu negatívnym testom, čiže testovaných (T), a osôb, ktoré prekonali ochorenie covid-19 (P). Skratka OTP leží na srdci viacerým používateľom slovenčiny. Svedčia o tom opakované pripomienky adresované jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Pisatelia upozorňujú na to, že skratka OTP sa v médiách číta očkovaní, testovaní, prekonaní. Vyrušuje ich označenie tretej kategórie osôb – výraz prekonaní. Jedna z pisateliek zdôvodňuje svoju námietku takto: Môžeme prekonať covid či nejakú inú chorobu, z toho vytvoríme trpné príčastie v tvare prekonaný covid. Ale prekonať človeka by sme azda mohli len v nejakom zápase či boxe, aj to by som použila skôr výraz zdolať. V spojitosti s človekom používajme výraz osoba, ktorá covid prekonala.

Pisateľka správne uvádza, že slovo prekonaní, v jednotnom čísle prekonaný, je trpné príčastie minulé od slovesa prekonať. Prekonaný môže byť rekord, rovnako možno hovoriť o prekonanom strachu, prekonanej vzdialenosti, prekonanej puberte, prekonaných prekážkach či názoroch. V oblasti zdravia sa stretáme s prekonaným infarktom, prekonaným zápalom, prekonanou chrípkou, prekonanou trombózou a s prekonaním rozličných iných druhov ochorenia vrátane covidu. No ako výstižne vysvetlila pisateľka, pomenovať ľudí, ktorí prekonali covid-19, spodstatneným trpným príčastím minulým prekonaní, nie je namieste. Čím ho teda nahradiť?

Opisný spôsob – formulácie tí, čo prekonali covid; osoby, ktoré prekonali covid – je z hľadiska úspornosti, ktorá hrá v publicistike dosť podstatnú úlohu, nevýhodný. To je iste dôvodom, prečo publicisti siahajú po jednoslovnom výraze. Ak by sme chceli použiť jednoslovný výraz, v slovenčine máme činné príčastie minulé, ktoré sa tvorí od dokonavých slovies (tých, ktoré vyjadrujú dokončený, uzavretý dej) príponou -vší, napr. vybehnúť – vybehnuvší brankár, nastavší – nastavšia situácia, minúť – minuvšie roky, preletieť – preletevšie minúty. Takéto tvary sa vyskytujú najmä v (staršej) beletrii. V súvise s rozličnými katastrofami a tragédiami, pri ktorých sa referuje o obetiach a ľuďoch, čo prežili, sa v publicistike okrem opisného vyjadrenia používa aj spodstatnené príčastie preživší, ktoré tu možno považovať istým spôsobom za ustálené, porov. Prehľadávajú trosky, pod ktorými môžu ešte byť preživší. – Záchranné tímy v americkom štáte Severná Karolína – najväčšmi postihnutom tornádami – v nedeľu pokračovali v pátraní po preživších. Talianskej pobrežnej hliadke sa podarilo vytiahnuť z vody 53 preživších. Vzdávali sa tradícií predkov a len zlomok preživších zotrval pri praktikovaní judaizmu.

Podobne sa dá utvoriť od slovesa prekonať činné príčastie minulé prekonavší a používať ho ako spodstatnené príčastie: prekonavší covid. Treba však povedať, že nie každému môže tento výraz konvenovať. Mnohí používatelia jazyka takéto tvary pociťujú ako zastarané, a preto ich nepoužívajú, iní ich azda ani nepoznajú. A tak tu ešte máme možnosť, ktorá je pravdepodobne prijateľná pre väčšinu používateľov, a to výraz po prekonaní. Tento výraz sa uvádza aj v manuáli pre obchody a služby, ktorý vydal Úrad verejného zdravotníctva SR. V ňom je skratka OTP rozvedená ako očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19.     

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.