Ako loviť rádioaktívne prvky

Čím menej bude jadrového odpadu, tým jednoduchšia bude jeho preprava a spracovanie.

Vedci z Manchesterskej a Regensburskej univerzity zistili, že molekuly arzénu dokážu uloviť tie najtoxickejšie prvky rádioaktívneho jadrového odpadu. Tento objav by mohol viesť k bezpečnejšiemu a efektívnejšiemu odstraňovaniu jadrového odpadu. Elizabeth Wildmanová a profesor Steve Liddle z Manchesterskej univerzity objavili prípady tória s niekoľkými väzbami na arzén za bežných podmienok (v minulosti sa takéto väzby zistili len vo veľmi malých objemoch a pri teplotách panujúcich v medzihviezdnom priestore – 3 až 10 K). Wildmanová uviedla, že jadrová energetika má potenciál vyprodukovať podstatne menej oxidu uhličitého než pálenie fosílnych palív, ale odpad, ktorý pri tejto výrobe energie vzniká, je rádioaktívny, čo robí jeho odstraňovanie zložitou záležitosťou. V súčasnosti sa venuje pozornosť vývoju inovatívnych techník separovania, recyklácie a znižovania objemu jadrového odpadu, pričom základom tejto snahy je pochopiť interakcie prvkov, akými sú tórium či urán, s inými prvkami periodickej tabuľky. Čím menší bude objem jadrového odpadu, tým jednoduchšia bude jeho preprava a spracovanie. Štúdia Wildmanovej a Liddla využila aj dávnejší výskum vzťahov medzi uránom a fosforom, uránom a arzénom a tóriom a fosforom. Bližšie si posvietila na to, ako na seba vzájomne reagujú mäkký arzén a tórium. Tento vzťah je zaujímavý, lebo arzén by teoreticky bolo možné integrovať do organických molekúl, viažucich sa na kovové atómy, čím by sa zlepšili procesy extrakcie. Selektívne extrahovanie iónov kovov z jadrového odpadu prostredníctvom organických molekúl je pre vedcov veľmi zaujímavým konceptom, keďže takýmto prístupom by bolo možné izolovať rádioaktívnejšie a toxickejšie prvky a očistiť od nich zvyškový materiál. To si však vyžaduje pochopiť relevantné chemické väzby a spôsob, akým sa tieto organické molekuly viažu na rozličné kovy. Keď to vedci zistia, dokážu z odpadu selektívnym viazaním vytiahnuť ktorýkoľvek individuálny prítomný kov.

JK
foto Pixabay

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre