Ako začínajú čísla: Benfordov zákon

Čísla získané z reálneho sveta majú niekedy prekvapivé správanie. Ak si napríklad vypíšeme počty obyvateľov všetkých krajín, ako často budú podľa vás tieto počty začínať na jednotku?

 

A ako to vyzerá s prvými ciframi v číslach z daňových výkazov, veľkostí krajín, základných fyzikálnych konštánt alebo na titulných stranách novín? Na tieto otázky nečakane úspešne odpovedá práve Benfordov zákon.
V prednáške si povieme, čo presne Benfordov zákon tvrdí a overíme, či sa reálne dáta ozaj podľa neho správajú. Pokúsime sa tiež prísť na to, prečo funguje, ale aj zistiť, kedy nefunguje. Nakoniec si ukážeme, ako sa používa pri odhaľovaní podvodov.

Mgr. Samuel Rosa PhD., je aplikovaný matematik, pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje štatistiku a aplikovanú matematiku. V rámci svojho výskumu sa venuje teoretickej štatistike, najmä v oblasti štatistiky navrhovania experimentov. V roku 2018 získal Cenu akademika Schwarza od Slovenskej matematickej spoločnosti a v roku 2020 bol zaradený do rebríčka Forbes 30 pod 30, v kategórii Veda a vzdelávanie.

Prednáška sa bude streamovať 25. marca o 17:00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube Veda na dosah – CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k téme posielajte do 24. marca 2021 na mail vnd@cvtisr.sk. Otázky bude možné klásť aj počas prednášky, prostredníctvom aplikácie Slido alebo www.sli.do po zadaní hesla: kaviaren.

Udalosť na Facebooku