Ako zhmotniť nápad

Digitálne technológie výroby 21. storočia, ako sú 3D tlačiarne, lasery, CNC frézy, automatické vyšívacie stroje či hravé školenia a workshopy na podporu digitálnej gramotnosti a kreativity – to je iba výber služieb a aktivít pre odbornú i širokú verejnosť, ktorými kreatívne dielne FabLab CVTI SR odpovedajú na výzvy digitálnej éry a 4. priemyselnej revolúcie.

FabLab je otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a verejnosť. Ponúka priestor na oboznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR v súčasnosti prevádzkuje dve kreatívne dielne FabLab v Bratislave, v ktorých sa podporujú kreativita, invenčnosť, digitálna gramotnosť, Industry 4.0 zručnosti a nové technologické a inovatívne postupy.

Edukačne orientovaný FabLab Ilkovičová

FabLab Ilkovičová je prvá kreatívna dielna CVTI SR, ktorá sa nachádza vo Vedeckom parku UK v Bratislave. Aj napriek tomu, že je vybavená výrobnými technológiami a je otvorená verejnosti, zameriava sa najmä na vzdelávacie aktivity a školenia. Cieľovou skupinou sú najmä základné a stredné školy, rodiny s deťmi, seniori, no na pravidelných kurzoch je vítaný každý, kto má záujem rozvíjať kreativitu a učiť sa novým zručnostiam.
Medzi edukačné aktivity patria školenia k základom 3D modelovania v Tinkercade alebo Blenderi. Vzbudzuje sa záujem o programovanie či robotiku prostredníctvom programovateľných minipočítačov BBC micro:bit alebo robotov Mbotov. Hravé workshopy s blokovým programovaním zvládnu deti už od 9 rokov. Workshopy ako farebné programovanie Ozobotov a hravé učenie fyziky sú vhodné už od 5 rokov. Okrem digitálnej gramotnosti sa FabLab zameriava aj na podporu kreativity a manuálnych zručností prostredníctvom workshopov zameraných na úpravu textílií alebo dreva (vypaľovanie do dreva, rezbárstvo, práca s lupienkovou pílou).
Pracovníci FabLabu Ilkovičová tiež aktívne navštevujú knižnice združené v konzorciu Knižnice pre Slovensko (viac na kps.cvtisr.sk), školia knihovníkov a podporujú knižnice tak, aby si mohli vybudovať vlastné kreatívne dielne pre svojich používateľov a podporovať kreativitu a digitálnu gramotnosť v regiónoch.

Produkčne orientovaný FabLab Radlinského

Vedecká knižnica CVTI SR otvorila v roku 2022 nový, produkčne orientovaný FabLab na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Radlinského ulici a poskytuje svoje služby najmä študentom okolitých fakúlt, firmám a širokej verejnosti. Dielňa je vybavená bohatým portfóliom 3D tlačiarní. Samozrejmosťou je tradičná strunová technológia FDM tlače aj novšia a vysoko detailná živicová SLA tlač. Používatelia majú k dispozícii aj CNC frézu na frézovanie a gravírovanie dreva, plastu či polystyrénu. Laser zasa umožňuje prácu s drevom, kameňom, akrylom, sklom a niektorými plastami. Materiály dokáže nielen rezať, ale aj do nich gravírovať. Portfólio výrobných technológií dopĺňajú šijacie stroje, vyrezávacie plotre, moderná DTG tlačiareň na textil, sublimačná tlačiareň na keramiku a sklo, 3D skener a ďalšie zariadenia.
Dielňa ponúka poradenstvo už pri samotnom procese navrhovania pre všetkých záujemcov. Aj napriek tomu, že je FabLab orientovaný produkčne, ponúka tiež vhodné priestory na realizáciu workshopov a školení.
Viac informácií o kreatívnych dielňach nájdete na www.fablab.sk.

Text a foto Vedecká knižnica CVTI SR

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.