Spoľahlivé zdroje informácií

Vedecká knižnica CVTI SR sprístupňuje registrovaným používateľom knihy, časopisy, vedecké časopisy, encyklopédie, ročenky, zborníky a príručky z rôznych oblastí ľudského poznania v elektronickej podobe. Ľudské poznanie nadväzuje na vedomosti vytvorené v minulosti. Vzhľadom na ich množstvo sa v súčasnosti človek ľahko stráca v záplave najrôznejších… pokračuj

Spoločenstvo otvorenej vedy

Cieľom otvorenej vedy je okrem sprístupňovania publikácií aj podpora transparentnosti a reprodukovateľnosti výsledkov výskumu. Vďaka dôrazu na reprodukovateľnosť (tzn. opakovateľnosť výskumných postupov a zistení) je možné zaistiť lepšie šírenie overených vedomostí a zodpovednejšie smerovanie vedeckého pokroku a inovácií. Pojmy reprodukovateľnosť a replikovateľnosť sa začali objavovať… pokračuj

Aj NASA je otvorená

Webový portál NASA Science aplikuje najnovšie trendy z oblasti otvorenej vedy. Výskumníci NASA napĺňajú predsavzatie o podpore otvorených postupov pri šírení poznatkov svojho výskumu čo najširšej verejnosti. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) nasleduje svoju politiku otvorenej vedy a sprístupňuje materiály určené na podporu… pokračuj

Otvorená budúcnosť vedy

Cieľom otvorenosti je podporiť prístup k online pozorovaniam a výsledkom vedy a výskumu, ktoré sú financované z verejných zdrojov. V januári 2020, predtým ako Svetová zdravotnícka organizácia oficiálne vyslovila slovo pandémia, dostalo Šanghajské klinické centrum pre verejné zdravie vzorku záhadného vírusu, ktorý spôsobil stovky zápalov… pokračuj

Na stope mačky divej

Niektoré z tajomstiev života mačky divej, malého a vrtkého nočného lovca a obyvateľa našich lesov, sa usiluje poodhaliť česko-slovenský projekt Hľadáme mačku, pozor, divú! Projekt má prvky občianskej vedy – okrem práce odborníkov zapája do výskumu aj verejnosť. Mačka divá (Felis silvestris) sa podobá mačke… pokračuj

Knižnice pre Slovensko

Marec nie je len Mesiacom knihy. Každoročne sa v marci koná Týždeň slovenských knižníc, v ktorom si knižnice po celom Slovensku pripravujú pre širokú verejnosť zaujímavé aktivity, podujatia či dni otvorených dverí. Pri tejto príležitosti predstavujeme iniciatívu Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktorej cieľom… pokračuj

EODOPEN – knihy pre všetkých

Knižnice v súčasnosti čelia výzve, ako sa vysporiadať s veľkým množstvom literatúry 20. a 21. storočia, ktorá je obchodne nedostupná, nie je zdigitalizovaná alebo ide o tzv. šedú literatúru. Riešením môže byť projekt EODOPEN. Najmä pri vedeckej a študijnej literatúre, ktorá je kľúčová pre študentov… pokračuj

Ako zhmotniť nápad

Digitálne technológie výroby 21. storočia, ako sú 3D tlačiarne, lasery, CNC frézy, automatické vyšívacie stroje či hravé školenia a workshopy na podporu digitálnej gramotnosti a kreativity – to je iba výber služieb a aktivít pre odbornú i širokú verejnosť, ktorými kreatívne dielne FabLab CVTI SR… pokračuj

Podpora zdravotníctva

Najstarší a najprestížnejší medicínsky časopis, medicínske databázy alebo kolekcia medicínskych e-kníh z vydavateľstva Grada. To je iba výber popredných e-zdrojov z oblasti zdravotníctva, do ktorých poskytuje vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) bezplatný prístup pre svojich používateľov. Vedecká knižnica CVTI SR je synonymom… pokračuj