Amorfný ľad

Foto Christoph Salzmann

Vedci z Cambridgeskej univerzity a University College London objavili novú formu ľadu, ktorá sa viac ako ktorákoľvek iná podobá tekutej vode a môže byť kľúčom k jej pochopeniu. Nová forma ľadu je amorfná. Na rozdiel od bežného kryštalického ľadu, kde sa molekuly usporiadajú do pravidelného vzoru, v amorfnom ľade sú molekuly v neorganizovanej forme, ktorá sa podobá kvapaline.
Vedci použili techniku nazývanú guľôčkové mletie, ktorá rozomelie kryštalický ľad na malé častice pomocou kovových guľôčok v oceľovej nádobe. Vytvorili tak novú formu ľadu, ktorý mal hustotu podobnú hustote kvapalnej vody a podobal sa vode v pevnej forme. Nazvali ho stredne hustý amorfný ľad (MDA). Náš objav MDA vyvoláva mnoho otázok o povahe tekutej vody, a preto je dôležité pochopiť presnú atómovú štruktúru MDA. Zistili sme pozoruhodnú podobnosť medzi MDA a kvapalnou vodou, uviedol Michael Davies, ktorý uskutočnil počítačové modelovanie.

Nová forma ľadu je podobná molekulárnej štruktúre tekutej vody (vľavo) v porovnaní s kryštalickým ľadom (vpravo), ilustrácia University of Cambridge.

Kľúčom k vzniku MDA sú priečne sily a vedci predpokladajú, že ľad by mohol podliehať podobným silám v ľadových mesiacoch v dôsledku slapových síl, ktoré spôsobujú plynné obry, ako je Jupiter. MDA vykazuje ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť: keď sa rekryštalizuje na obyčajný ľad, uvoľňuje mimoriadne množstvo tepla. Teplo uvoľnené pri rekryštalizácii MDA by mohlo zohrávať úlohu pri aktivácii tektonických pohybov.

Zo stránky EurekAlert! spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.