Austráliu treba posunúť

3-6 Australia grafikaKeď sa chcete dostať z bodu A do vám zatiaľ neznámeho bodu B, máte v podstate dve možnosti – buď sa budete riadiť veľmi podrobnou mapou, alebo – ak viete súradnice miesta – budete sa riadiť údajmi z globálneho satelitného navigačného systému (GNSS). Obe metódy by vás mali doviesť presne na to isté miesto, teda do bodu B, ale len za predpokladu, že súradnicový systém vašej mapy presne sedí s údajmi systému GNSS. To však nemusí byť pravda, pretože tektonické procesy vedú k miernym posunom pevnín i ostrovov. Mapový súradnicový systém je však obvykle viazaný na pevné geodetické body, vyznačené v teréne, zatiaľ čo systém GNSS má pevne daný súradnicový systém. Pri posune zeme v rámci tektonických procesov tak dochádza k rozdielom medzi údajmi máp a navigačného systému. Na to takpovediac dopláca najmä Austrália, ktorá sa posúva smerom na sever rýchlosťou 7 cm za rok. Rozdiel medzi lokálnou súradnicovou sústavou, ktorá bola naposledy aktualizovaná v roku 1994, už tak narástol na približne 1,5 metra. Tento rozdiel by už mohol spôsobiť veľké problémy pre autonómne riadené autá či satelitmi riadené kombajny alebo banské raziace stroje. Austrália sa preto rozhodla, že svoje mapové koordináty koncom roka zaktualizuje, a to tak, aby sa oba druhy súradníc presne kryli v roku 2020.

RM

foto NASA, BBC News