SPACE::LAB

SPACE::LAB je priestor v Košiciach, kde je možné venovať sa vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu. Jedna z možností, ako sa môžete do SPACE::LAB-u dostať, sú pravidelné stretnutia SPACE::TALK. Pozostávajú z originálnych a interaktívnych prednášok, ktoré prinášajú lepšie porozumenie vesmíru v konkrétnej oblasti. Prednášajúcimi sú najlepší odborníci zo Slovenska. V rámci stretnutí je vytvorený priestor aj na spoločné zverejňovanie aktuálnych noviniek a networking. Stretnutia SPACE::TALK sú plánované pravidelne na prvý štvrtok v mesiaci, od 18.00 do 21.00 h. Videozáznamy z predchádzajúcich SPACE::TALK-ov nájdete na YouTube kanáli. Informácie o najbližších stretnutiach nájdete cez platformu Meetup: www.meetup.com/SPACE-TALK.
Medzi ďalšie aktivity SPACE::LAB-u patrí súťaž pre študentov SPACE::PROJECT, letná škola SPACE::LAB summer school a SPACE hackathon – ActInSpace. Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke www.space-lab.sk, Facebooku www.facebook.com/spacelabsk alebo Instagrame www.instagram.com/space.lab.sk.
Naším cieľom je porozumenie vesmíru. Skúmame fyzikálne procesy v kozme pomocou vlastných prístrojov alebo participáciou na medzinárodných misiách. Do tohto výskumu chceme zapojiť aj ďalších mladých šikovných ľudí. Preto vznikla iniciatíva SPACE::LAB, ktorá je podporovaná Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Na našom pracovisku – Oddelení kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV – sa vesmírnemu výskumu a inžinierstvu venujeme už viac ako 50 rokov. Za ten čas sa nám podarilo publikovať vyše 400 vedeckých prác, pripraviť viac než 20 prístrojov pre vesmírne misie a zabezpečiť nepretržitú prevádzku pozemných detektorov na Observatóriu Lomnický štít, uvádza koordinátor projektu RNDr. Šimon Mackovjak, PhD.