Blahodarná listová zelenina

Foto Pixabay

Optimálne rozvinuté kognitívne čiže poznávacie funkcie majú pre život človeka veľký význam. Vyvíjajú sa od raného veku dieťaťa až po vek zrelosti. Vo vyššom veku dochádza k ich postupnej degradácii, niekedy až k demencii. Vedci stále hľadajú spôsoby, ako degradáciu kognitívnych schopností spomaliť. So zaujímavou a v podstate jednoduchou metódou spomalenia starnutia nášho mozgu prišiel tím odborníkov z chicagskej Rushovej univerzity. Tím vykonal štúdiu na 960 dobrovoľníkoch s vekovým priemerom 81 rokov. Túto skupinu sledovali v približne 4,7 roka, pričom každý rok sa testami vyhodnocovali rozumové a pamäťové schopnosti členov skupiny. Tí vypĺňali podrobný dotazník o svojich stravovacích zvyklostiach – aj o tom, ako často jedli porciu listovej zeleniny ako špenát, kapusta, kel a hlávkový šalát. Výsledky štúdie boli prekvapujúce: Tí, ktorí v priemere skonzumovali 1,3 porcie listovej zeleniny za deň, vykazovali oveľa pomalší úbytok kognitívnych schopností než skupina, ktorá jedla najmenej zeleniny (v priemere 0,1 porcie za deň). Záverečné testy ukázali, že skupina s vysokou konzumáciou listovej zeleniny mala také výsledky, akoby bola v priemere o 11 rokov mladšia ako skupina konzumujúca zeleninu len minimálne.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 02/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.