Bližšie k čiernej diere

Mizusawa VLBI Observatory, foto NAOJ

Vzdialenosť medzi našou slnečnou sústavou a rádiovým zdrojom Sagittarius A*, čo je supermasívna čierna diera s hmotnosťou 4 miliónov hmotností Slnka v centre našej Galaxie – Mliečnej cesty, je približne 25 800 svetelných rokov, teda asi o 1 900 svetelných rokov menej, než sa doposiaľ uvádzalo.

Toto zistenie vyplýva z analýzy nových údajov japonského projektu VLBI (Very Long Baseline Interferometer) s názvom VERA (VLBI Exploration of Radio Astrometry).

3D mapa Mliečnej cesty

Šípky na priloženom obrázku ukazujú polohy a rýchlosti pre 224 objektov použitých na model našej Galaxie. Neprerušované čierne čiary v podobe oblúkov predstavujú polohy špirálových ramien Galaxie. Krátkymi farebnými čiarami so šípkami sú zvýraznené skupiny objektov patriacich k jednotlivým špirálovým ramenám. Pretože sa Zem nachádza vnútri Mliečnej cesty, nemôžeme odstúpiť a pozorovať, ako vyzerá naša Galaxia zvonku, hovorí astronóm Tomoya Hirota z Mizusawa VLBI Observatory at the National Astronomical Observatory of Japan a z Department of Astronomical Sciences at SOKENDAI spoločne so svojimi spolupracovníkmi z projektu VERA.

Ilustrácia NAOJ

Astrometria, teda presné merania polôh a rýchlostí objektov, je rozhodujúcim nástrojom na pochopenie celkovej štruktúry našej Galaxie a nášho miesta v nej, objasňuje Tomoya Hirota. VERA bola iniciovaná Japonským národným observatóriom (National Astronomical Observatory of Japan – NAOJ) v roku 2000, dodávajú astronómovia. Projekt bol navrhnutý tak, aby umožnil astrometrické pozorovania prostredníctvom rádioteleskopu VLBI na odhalenie 3D rýchlostnej a priestorovej štruktúry v Mliečnej ceste. To zahŕňa štyri japonské rádioteleskopy s anténami s priemerom 20 m: Mizusawa, Iriki, Ogasawara a Ishigaki-jima. Využitím dát z prvého katalógu astrometrie VERA astronómovia modelovali štruktúru Mliečnej cesty na určenie základných parametrov, ako je napríklad vzdialenosť od galaktického centra a rýchlosť pohybu Slnka okolo stredu Galaxie.

Upresnenie vzdialenosti

Naše výsledky napovedajú, že stred našej Galaxie a supermasívna čierna diera, ktorá v ňom sídli, sú od Zeme vzdialené 25 800 svetelných rokov, uvádzajú astronómovia. To je oveľa bližšie než doposiaľ oficiálne udávaná hodnota 27 700 svetelných rokov prijatá Medzinárodnou astronomickou úniou v roku 1985. Rýchlosť jednotlivých objektov na publikovanej mape naznačuje, že Slnko obieha okolo stredu našej Galaxie rýchlosťou 227 km/s. To je o niečo rýchlejšie ako oficiálne uvádzaná hodnota 220 km/s. Výskumníci z projektu VERA teraz plánujú pozorovanie väčšieho počtu objektov, najmä tých, ktoré sa nachádzajú bližšie k zdroju Sagittarius A*, aby mohli lepšie charakterizovať štruktúru a pohyby objektov Mliečnej cesty. Ako súčasť tohto úsilia bude VERA spolupracovať v rámci pozorovacej siete EAVN (East Asian VLBI Network), ktorá zahŕňa rádioteleskopy na území Japonska, Južnej Kórey a Číny, dopĺňajú vedci. Zväčšením počtu rádioteleskopov a zväčšením vzdialeností medzi jednotlivými stanicami môže pozorovacia sieť EAVN dosiahnuť oveľa väčšiu presnosť.

RNDr. Zdeněk Komárek

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 2/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.