Najsvietivejší kvazar

Astronómom sa podarilo pomocou ďalekohľadu Európskeho južného observatória Very Large Telescope v Čile opísať kvazar, ktorý je najsvietivejším objektom, aký bol kedy pozorovaný. Kvazary sú jasné jadrá vzdialených galaxií, ktoré sú poháňané superhmotnými čiernymi dierami. Hmotnosť čiernej diery v tomto rekordnom kvazare rastie o hmotnosť… pokračuj

Čierne diery za rohom

Najbližšie čierne diery sa môžu skrývať hneď za rohom, 150 svetelných rokov od nás, vo hviezdokope nazývanej Hyády. Nové výskumy ukazujú, že v tejto známej otvorenej hviezdokope v súhvezdí Býk sa skrývajú dve alebo tri stelárne čierne diery. Nedávno astronómovia priniesli dôkaz existencie najbližšej čiernej… pokračuj

Počuť gravitačné vlny

Hmotné zomierajúce hviezdy, monštrá s hmotnosťami desiatky ráz väčšími než je hmotnosť Slnka, by mali vyžarovať gravitačné vlny, ktoré by sme mali byť schopní počuť, vedeckejšie povedané: registrovať pomocou observatória LIGO. Tím astronómov objavil možný zdroj gravitačných vĺn: zámotok horúceho hustého plynu, ktorý vznikol vnútri… pokračuj

Čierna diera v hviezdokope

Podľa astronómov by známa guľová hviezdokopa s označením M4 nachádzajúca sa v súhvezdí Škorpión mohla vo svojom jadre obsahovať čiernu dieru strednej hmotnosti. Keby sa tvrdenie vedcov, ktorí skúmali dáta z Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu (HST) a astrometrickej družice GAIA, ukázalo ako pravdivé, poskytlo by dôkaz, že… pokračuj

Najbližšia čierna diera

Najbližšia doteraz objavená čierna diera sa nachádza len 1 560 svetelných rokov od Zeme. Čierna diera nazvaná Gaia BH1 má približne 10-násobok hmotnosti Slnka a obieha okolo hviezdy podobnej Slnku. Väčšina známych čiernych dier kradne a požiera plyn zo sprievodných hviezd. Plyn vytvára okolo čiernej… pokračuj

Čierna diera u susedov

Medzinárodný tím expertov sa po prvý raz podpísal pod objav čiernej diery hviezdnej hmotnosti ležiacej v susednej galaxii – Veľkom Magellanovom oblaku. Vedci navyše zistili, že hviezda, z ktorej čierna diera vznikla, zmizla bez známky explózie. Astronómovia urobili tento objav vďaka pozorovaniam pomocou ďalekohľadu Very… pokračuj

Ťažká hviezda, ľahká diera

Niekoľko tisíc svetelných rokov od Zeme sa Mliečnou cestou potuluje záhadný objekt. Podľa vedcov ide buď o nezvyčajne ľahkú čiernu dieru, alebo nezvyčajne ťažkú neutrónovú hviezdu. V našej Galaxii je približne miliarda neutrónových hviezd a 100 miliónov čiernych dier s hviezdnou hmotnosťou. Jediný spôsob, ako… pokračuj

Pôvod rýchlych neutrín

Keď sa hviezda príliš priblíži k čiernej diere, možno vyletia aj subatomárne častice zvané neutrína. Vedcom sa už po druhý raz podarilo zaznamenať neutríno, ktoré mohlo pochádzať z jednej z udalostí slapového trhania (vznikajú pri preskupení hmoty v dôsledku gravitácie čiernej diery). Na vznik neutrín… pokračuj

Čierne diery pred splynutím

Astronómovia objavili dvojicu superhmotných čiernych dier, ktoré krúžia okolo seba s obežnou dobou dva roky. Tím astronómov zachytil tieto čierne diery pred splynutím do jedného objektu. V histórii pozorovaní je to len po druhý raz, čo pozorujeme takýto vesmírny tanec a tento pár je ešte… pokračuj

Najtesnejší pár čiernych dier

Astronómovia odhalili zatiaľ najbližší známy pár superhmotných čiernych dier. Dve čierne diery navyše delí od seba navzájom oveľa menšia vzdialenosť než pri akomkoľvek inom dosiaľ objavenom systéme tohto typu. Dvojica, ktorú vedci objavili pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope – štyri ďalekohľady s priemerom 8,2… pokračuj