Najbližšia čierna diera

Najbližšia doteraz objavená čierna diera sa nachádza len 1 560 svetelných rokov od Zeme. Čierna diera nazvaná Gaia BH1 má približne 10-násobok hmotnosti Slnka a obieha okolo hviezdy podobnej Slnku. Väčšina známych čiernych dier kradne a požiera plyn zo sprievodných hviezd. Plyn vytvára okolo čiernej… pokračuj

Čierna diera u susedov

Medzinárodný tím expertov sa po prvý raz podpísal pod objav čiernej diery hviezdnej hmotnosti ležiacej v susednej galaxii – Veľkom Magellanovom oblaku. Vedci navyše zistili, že hviezda, z ktorej čierna diera vznikla, zmizla bez známky explózie. Astronómovia urobili tento objav vďaka pozorovaniam pomocou ďalekohľadu Very… pokračuj

Ťažká hviezda, ľahká diera

Niekoľko tisíc svetelných rokov od Zeme sa Mliečnou cestou potuluje záhadný objekt. Podľa vedcov ide buď o nezvyčajne ľahkú čiernu dieru, alebo nezvyčajne ťažkú neutrónovú hviezdu. V našej Galaxii je približne miliarda neutrónových hviezd a 100 miliónov čiernych dier s hviezdnou hmotnosťou. Jediný spôsob, ako… pokračuj

Pôvod rýchlych neutrín

Keď sa hviezda príliš priblíži k čiernej diere, možno vyletia aj subatomárne častice zvané neutrína. Vedcom sa už po druhý raz podarilo zaznamenať neutríno, ktoré mohlo pochádzať z jednej z udalostí slapového trhania (vznikajú pri preskupení hmoty v dôsledku gravitácie čiernej diery). Na vznik neutrín… pokračuj

Čierne diery pred splynutím

Astronómovia objavili dvojicu superhmotných čiernych dier, ktoré krúžia okolo seba s obežnou dobou dva roky. Tím astronómov zachytil tieto čierne diery pred splynutím do jedného objektu. V histórii pozorovaní je to len po druhý raz, čo pozorujeme takýto vesmírny tanec a tento pár je ešte… pokračuj

Najtesnejší pár čiernych dier

Astronómovia odhalili zatiaľ najbližší známy pár superhmotných čiernych dier. Dve čierne diery navyše delí od seba navzájom oveľa menšia vzdialenosť než pri akomkoľvek inom dosiaľ objavenom systéme tohto typu. Dvojica, ktorú vedci objavili pomocou ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope – štyri ďalekohľady s priemerom 8,2… pokračuj

Hon na čierne diery

Astronómovia objavili čiernu dieru, ktorú prezradil pohyb jej hviezdneho sprievodcu. Túto detekčnú metódu použili vedci na odhalenie čiernej diery hviezdnej hmotnosti ležiacej mimo Mliečnej cesty vôbec po prvý raz. Takýto postup bude kľúčový pri pátraní po skrytých čiernych dierach v našej Galaxii aj mimo nej… pokračuj

Deti kozmickej Kravy

Zdá sa, že kozmický výbuch nazývaný Krava po sebe zanechal čiernu dieru alebo neutrónovú hviezdu. Výbuch spozorovali v júni 2018, no až teraz astronómovia spoznávajú to, čo po sebe Krava zanechala. Možno sme svedkami zrodu čiernej diery alebo neutrónovej hviezdy, hovorí astrofyzik D. R. Pasham… pokračuj

Súťaž v tvorbe prvkov

V roku 2017 vedci pozorovali zrážku dvoch mŕtvych neutrónových hviezd, ktoré vyvrhli zlato, platinu a ďalšie prvky ťažšie ako železo. O pár rokov neskôr zrážka inej neutrónovej hviezdy a čiernej diery prinútila vedcov uvažovať, ktorý typ kolízie je plodnejší. Zdá sa, že zrážky dvoch neutrónových… pokračuj

Ďalšie potvrdenie

Galaxia Virgo A, alebo Messier 87 (M87), sa nachádza 55 miliónov svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Panna. Je to obrovská galaxia s 12 000 guľovými hviezdokopami. V jej strede je čierna diera s hmotnosťou 6,5 miliardy Sĺnk, ktorá vystreľuje prúd plazmy takmer rýchlosťou svetla… pokračuj