Budúcnosť autonómnych vozidiel

V prvej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o doprave hovorí Ľuboš Magdolen z Ústavu dopravnej techniky a konštruovania Strojníckej fakulty STU v Bratislave o autonómnych autách.

Súčasné desaťročie je v histórii automobilov obdobím najväčších zmien v oblasti automobilového inžinierstva. Ruka v ruke sa rozvíjajú autonómne systémy riadenia a elektromobilita. Autonómne a semi-autonómne vozidlá sa onedlho stanú súčasťou nášho života. Predtým je však potrebné vyriešiť mnoho technických a legislatívnych úloh. V prednáške si priblížime najmä:

  • historický pohľad na autonómiu dopravných prostriedkov,
  • legislatívny rámec pre autonómne dopravné prostriedky,
  • dopravný prostriedok/vozidlo a jeho transformáciu na autonómny dopravný prostriedok,
  • infraštruktúru a jej úlohu pre úspešné nasadenie autonómnych technológií v dopravných prostriedkoch,
  • integráciu informačných technológií, elektronických systémov a senzoriky do automobilu, resp. dopravného prostriedku,
  • úlohy umelej inteligencie (AI) a digitálnych dvojčiat (DT) pri realizácii autonómnych technológií pre dopravné prostriedky,
  • budúcnosť autonómnych vozidiel.

Autonómne vozidlá sa vyvíjajú v súčasnosti ako integrácia rôznych jazdných asistentov a ADAS systémov. Ukazuje sa však, že vývoj plne autonómnych vozidiel bude vyžadovať zmenený prístup, a to vývoj vozidla ako autonómneho úplne od začiatku. Nevyhnutná bude potreba zohľadniť predovšetkým parametre súvisiace s vplyvom okolia na senzory integrované vo vozidle a overiť spoľahlivosť naprogramovaných jazdných manévrov, ktoré sa môžu v reálnom živote vyskytnúť. Reálne overovanie by trvalo desaťročia, virtuálne experimenty tieto procesy urýchlia a umožnia priblížiť realitu autonómnych vozidiel do blízkej budúcnosti. Vždy musíme mať na pamäti, že bezpečnosť je na prvom mieste.

Doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD., pôsobí na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa oblasti automobilového inžinierstva a oblasti inteligentnej mobility. Je vedúcim tímu STU, ktorý vyvíjal prvé technológie pre autonómnu mobilitu na Slovensku, čo vyústilo do realizácie prvého autonómneho vozidla SimRod v roku 2020. Spoločný Automotive Innovation Lab (SjF a FIIT STU) následne realizoval prvé prepojenie vozidla s jeho digitálnym dvojčaťom s vyžitím 5G sietí a zber dát z mestskej infraštruktúry pre budúcu inteligentnú mobilitu. Docent Magdolen pôsobil v minulosti na ETH Zürich, realizoval vybrané prednášky na University of Arizona v USA a Eindhoven University of Technology (Holandsko), a spolupracoval s German Aerospace Institute (DLR) v Nemecku.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami a situáciou v oblasti dopravy.
Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

CVTI SR