Kornel Chyzer

Lekár skúmajúci prírodu V tomto roku si pripomíname 110. výročie smrti významného zemplínskeho lekára a prírodovedca Kornela Chyzera. Kornel Chyzer sa narodil 4. januára 1836 v Bardejove. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v rodisku, dokončil ich v Košiciach a napokon v Temešvári, kde aj maturoval. Nasledovalo štúdium… pokračuj

Alojz Ján Chura

Priekopník pediatrie na Slovensku V týchto dňoch si pripomíname dve výročia významného pediatra univerzitného profesora MUDr. Alojza Jána Churu. Alojz Ján Chura sa narodil 11. júna 1899 v Hliníku nad Váhom. Po absolvovaní piaristického gymnázia v Nitre študoval medicínu v rokoch 1917 až 1919 v… pokračuj

Augustin Louis Cauchy

Odstraňoval neurčitosť Chorľavý chlapec sedel neustále medzi knihami a papiermi. Nedovoľte, aby sa dotkol knihy z vyššej matematiky, pokiaľ nebude mať 17 rokov… Keď Augustínovi nedáte zodpovedné všeobecné vzdelanie, stane sa veľkým matematikom, ale nebude schopný napísať svoju vlastnú reč. Takto sa o mladom Cauchym… pokračuj