Cesta k liečbe migrény

O príčinách vzniku a priebehu migrény, jednej z najčastejších príčin bolesti hlavy, ako aj o jej rôznych prejavoch, porozpráva v novembrovej Vede v CENTRE vo štvrtok 24. novembra o 17.00 h v CVTI SR Peter Valkovič z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

Migréna je komplexné neurologické ochorenie, ktoré postihuje približne štvrtinu žien a desatinu mužov s najčastejším výskytom v produktívnom veku. Je príčinou utrpenia a poklesu pracovnej výkonnosti, čo má závažné dôsledky v osobnom, partnerskom aj pracovnom živote. Keďže na migrénu sa neumiera, naša spoločnosť nie vždy správne vníma utrpenie a nemohúcnosť, ktorú migréna spôsobuje, a najmä jej záchvaty. Sme konfrontovaní s podceňovaním tejto problematiky, a teda tých, ktorí s migrénou v tichosti bojujú, čo vedie v konečnom dôsledku k dlhodobému pretrvávaniu a ukrývaniu utrpenia. Tento jav zapríčiňuje oddialenie diagnostiky a začatie adekvátnej liečby. Tá sa zakladá na overených vedeckých poznatkoch a má dve dimenzie: pacientsku, ktorá sa zameriava najmä na elimináciu nežiaducich a rizikových faktorov (napr. nesprávny spánkový a stravovací režim), a medicínsku, zameranú na výber správnej akútnej a preventívnej liečby. Aj keď medicína najmä u pacientov s častým výskytom záchvatov ešte donedávna čelila liečebnému nihilizmu, najnovšie liečebné prístupy prinášajú pozitívny zvrat.
Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR v zozname Veda v CENTRE. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 23. novembra 2022 na mail vnd@cvtisr.sk.

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., je prednostom II. neurologickej kliniky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializuje sa na problematiku bolestí hlavy, porúch rovnováhy aoblasť neurodegeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej choroby. Absolvoval viacero vedeckých pobytov, z ktorých najvýznamnejším bolo jeho časté pôsobenie na Ludwig-Maximilians-Universität v nemeckom Mníchove. Je členom redakčných rád domácich a zahraničných časopisov. Pôsobí ako prezident Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS a ako vedecký sekretár Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, kde je predsedom Sekcie pre bolesti hlavy. V rámci Európskej neurologickej akadémie je členom vedeckého panela pre bolesti hlavy. Je autorom či spoluautorom vyše sto vedeckých publikácií.

Text a foto NCP VaT

Komentáre